http://www.benostudentenraad.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/woudgk-is-656.jpglink

Wat doet de studentenraad?

De studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en kan uit eigen beweging een advies uitbrengen over alle aangelegenheden die studenten aanbelangen. Het bestuur beraadslaagt met de studentenraad over onder meer de onderwijs- en examenregeling, de inschrijvingsgelden, initiatieven inzake studentenbegeleiding, de regels inzake internationale studentenmobiliteit, de organisatie van het academiejaar, …

Studentenraad is samengesteld uit.

  • per faculteit één student, verkozen door en onder alle studenten
  • vijf studenten, verkozen door en onder alle studenten
  • de drie studenten die deel uitmaken van de raad van bestuur en die daartoe rechtstreeks worden verkozen onder en door de studenten
  • de zeven verkozen studentenvertegenwoordigers uit de onderwijsraad
  • één gecoöpteerde studentenvertegenwoordiger uit de sociale raad.